ตารางประชุม

DOWNLOAD CENTER

Brochure

Poster

เอกสารขอ

อนุมัติบุคลากร

อัตราค่าลงทะเบียน

สถานที่จัดการประชุม

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

คุณลลิตา สงวนนาม อีเมล group@pednutrition.org 

หรือโทรศัพท์ 096-880-2083 หรือที่คุณชาณิษลักษณ์ วรรณป้าน 027142590
อีเมล : info@wildblue-organizer.com